MTÜ Saare Mahe on PRIA Turuarendustoetuse abil ette valmistanud esimesed televisiooni reklaamklipi
ideekavandid. Praeguseks hetkeks on kaks klippi jõudnud liikuvate animatsioonidena (storyboardid) meie
kodulehele. Meil on heameel neid kõigile huvilistele tutvustada ja palume teil ka oma arvamust avaldada,
kas nende reklaamide valmistamine ja televisioonis avaldamine võiks tõsta meie tarbijate huvi mahetoidu
vastu. Sel aastal kirjutasime PRIA-le projekti ühe klipi lõplikuks valmistamiseks ja televisioonis
näitamiseks. Loodame, et saame rahastatud ning teie kõigi abiga parima reklaam valmistatud.