Tootearendus
Kohalikule Toidule
10. juuli 2010
Degusteerimise laud Kuressaare turul
13. jaanuar 2012
Toodete hindamine Vaivere küla seltsimajas
13. jaanuar 2012
Toodete hindamine Vaivere küla seltsimajas
12. detsember 2011
Toodete hindamine
Kuressaare Ametikoolis
25. september 2010
Toodete väljapenek Turupäeval
Auriga Kaubanduskeskuses
Tegemist on uuendusliku koostööprojektiga, kus 10-15 toidutoojat, väiketöötlejat ja turustajat üle
Saaremaa ühendasid ideed, kogemused ning üheskoos töötati välja uued, kuid samas vanu
traditsioone kandvad retseptid hoidiste, teravilja- ja lihatoodete valdkonnas.

Projekti läbiviimiseks moodustati töörühm, kuhu kuulusid erineva taustaga toidutootjate-,
töötlejate ja turustajate esindajad. Kaasati ka oma ala eksperte ajurünnakute korraldamiseks ja
retseptide väljatöötamiseks. Edukad olid erinevad töötoad uute toodete väljstöötamiseks ja
degusteerimisüritused nö rahva maitse selgitamiseks. Stabiilselt kõrge kvaliteedi tagamiseks
töötati välja detailsed valmistamisjuhendid. Töötlejatel oli võimalus teha vajalikud laborianalüüsid
/k.a. kestvuskatsed/ toodete tootmisse võtmiseks. Projekti käigus väljatöötatud toodete
dokumentatsioon on kõigile huvilistele vabalt kasutamiseks ja mõnede puhul on võimalik neid
kasutada ka analoogidena oma tegevuse alustamisel. Omaette suur töö tehti ära etikettide
kujundamisel ja igaletootele oma loo arendamisel. Senini on perenaised ja väiketöötlejad
hinnakalkulatsioonides ja kasumiarvestustes suures osas nn kõhutundele lootnud. Projektis
osalejad tegid aga igale oma müügiartiklile täpsed rehkendused ja seetõttu on nüüd näha, mis
need moosid-hoidised ka sisse tuua võivad.